Haapaveden Opisto

Haapaveden Opisto on Pohjois-Pohjanmaalla Haapaveden kaupungin keskustassa sijaitseva kansanopisto.


Siirry hakusivulle
...
...
...

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

Haluatko olla mukana ohjaamassa vapaa-ajan sekä kasvatuksen piiriin kuuluvissa tapahtumissa ja yhteisöissä? Haapaveden Opistolla voit opiskella nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Opintojen aikana voit suorittaa myös Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin väyläopintoja.

Lue lisää

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

kirjasto- ja kulttuuripalveluihin painottuen

Kirjasto- ja kulttuurialan opetukseen keskittyvä liiketoiminnan perustutkinto tarjoaa hyvät valmiudet toimia kirjastoalan tehtävissä. Opit vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista sekä talouden hallintaa ja kielitaitoja. Saat perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä halutessasi lähiesimiestehtäviin.

Lue lisää

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Haapaveden Opistolla voit opiskella koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi. Opiskelu on monimuotoista ja työelämäpainotteista.
Koulutus koostuu lähi-, etä- ja verkko-oppimisesta sekä työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta. Lähiopetuspäiviä järjestetään 3 päivää kuukaudessa.

Lue lisää

Ohjauksen osaamisala

Opiskelu on monimuotoista ja työelämäpainotteista. Ohjauksen osaamisalalla voit valita tutkinnon osia lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyöstä, osaamisen ja työllistyvyyden ohjauksesta sekä aikuisten ohjauksesta eri elämäntilanteissa.

Lue lisää

Perhepäivähoidon osaamisala

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta.

Lue lisää

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Kirjastopalvelujen osaamisala

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnossa osoitettava osaaminen vastaa kirjastoalan ammattityöntekijän osaamista. Tutkinnon suorittanut osaa toimia joustavasti kirjaston asiointi- ja työympäristössä.

Lue lisää

Suomen kielen ja kulttuurin koulutus maahanmuuttajille

Finnish language studies for immigrants. Apply now! Курсы Финского языка и Культуры для иммигрантов.Регистрация! Maahanmuuttajakoulutukset Haapaveden Opistolla. Hae nyt!

Lue lisää

Suuntana hyvinvointi -linja

Opintojen aika opiskellaan ja kokeillaan laaja-alaisesti hyvinvointia ja elämänlaatua parantavia liikunnan, musiikin, taiteen, terveyden ja ravitsemuksen menetelmiä ja työvälineitä. Hyvinvointiin liittyvää tietoa on jokaisella käytössä paljon ja monipuolisesti. Suuntana hyvinvointi -linjalla tavoitteena on oppia hyödyntämään näitä tietoja ja taitoja parhaalla mahdollisella tavalla omassa elämässään.

Lue lisää

Yksilöllisiä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja työelämässä menestymiseen. Haapaveden Opisto.


Siirry sivulle